Aspekti Personal

Jam Grua dhe Nënë e dy djemve të admirueshëm. Inspiruar dhe frymëzuar nga njerëz në disiplinën e Psikologjisë dhe Psikoterapistë që kanë lënë gjurmë,si ndaj njerëzve të mi të dashur që më kanë mbështetur dhe besuar tek aftësitë dhe mirësinë që më karakterizon.Puna që bëj mbart Direktivën/Qasjen Humaniste/Psikoterapi Pozitive/Psikoedukimin.I të qënurit realistë,të shohësh përtej asaj që duket si dhe Ku,Pse,Si ndodhin disa gjëra.

Motoja ime’Si të shohim pozitive diçka që ndodh’.