Aspekti Profesional

Jam Manjola Baçi lindur në Tiranë më 13 Shtator 1979. Kam përfunduar arsimin e lartë Master Shkencor MSc. Psikologji Klinike. Ҫertifikuar në Nivel Bazik Titull: ‘Konsulente Bazik në Psikoterapi Pozitive’, nga Shoqata Botërore për Psikoterapi Pozitive-WAPP. Psikologe Këshillimi më të Rinjtë dhe të Rritur,si dhe Terapiste në marrëdhëniet në çift/partneritet. Themeluese e Shoqatës SIAM (Support-Integration-Ambition-Mission). Aktiviste e Lobiste në shërbim të ndihmës së komunitetit e sensibilizimit për të drejta ligjitime,Komuniteti Rom, Komuniteti LGBT, Fëmijët në nevojë, Dhuna ndaj Gruas.

Unë jam për të shërbyer atë ç’ka di dhe njoh gjatë eksperiencës sime në punë. I çmoj njerëzit dhe punën që bëj.