Terapi Cifti

Terapi Ҫifti
Mundësitë që të ofron lidhja në çift është shumë pozitive për disa,si të vlerësuarit,kujdesurit,mirëpo jo të gjithë marrëdhënien e tyre e konsiderojnë të tillë,dhe vështirësitë në një marrëdhënie fillojnë nga mënyra e të perceptuarit dhe modeli i prindërve tanë. Terapia në çift synon të përmirësojë të zgjidhë konfliktet që ata nuk janë në gjëndje t’i zgjidhin në mënyre efektive. Identifikon çështjet e konfiliktit,ndihmohet të vendosë çfarë ndryshimesh nevojiten në marrëdhënie sjelljet e secilit.Gjithashtu si të shmangin krahasimin me njëri-tjetrin,identifikimi i nevojave dhe qëllimeve të përbashkëta dhe sesi të ndajnë përgjegjësitë në marrëdhënien e tyre.