Terapi Familjare

Këshillim për Prindërit
Ofroj mbështetje këshillimi për prindërit që po hasin vështirësi në menaxhimin e fëmijës me nevoja shtesë psikologjike,emocionale,të sjelljes,fizike/sociale. Procesi diagnostik në vetvete është shumë e vështirë për prindërit,provohen ndjenja të tilla si shok emocionale,ndjenja të fajit e zëmërimit,trishimit. Këshillimi si process ndihmon prindërit, për të diskutuar dhe punuar nëpërmjet ndjenjave,të identifikohen pika e forta për të mësuar strategjitë e menaxhimit dhe përballimit të situatës. Terapia familjare synon të forcojë dhe përmirësojë lidhjet midis fëmijës, ndryshimet që janë adoleshent-prind,duke përqasur Terapinë Pozitive fokusuar tek zgjidhja si dhe mbështetje psikoedukimi.